Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje kdo je člen domácnosti.Je to osoba, která užívá s nájemcem byt po dobu nejméně tří měsíců v roce.

O bydlení členů nájemcovy domácnosti více pojednává tento web.