Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená pokus trestného činu.

Úmyslné jednání, které bezprostředně směřuje ke spáchání trestného činu. Pokus je trestný podle trestní sazby stanovené na dokonaný trestný čin. Za okolností uvedených v trestním zákoně trestnost pokusu v některých případech zaniká.