Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená ochrana osobnosti.

Právní ochrana fyzických osob, zajištěná ustanoveními občanského zákoníku. Předmětem ochrany osobnosti je zejména lidský život, zdraví, občanská čest, lidská důstojnost, soukromí, jméno a projevy osobní povahy.