Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená obecné ohrožení.

Trestný čin, jehož se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti vydá lidi nebo cizí majetek v nebezpečí např. způsobením požáru nebo výbuchu.