Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená notář.


Osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Notář mimo jiné sepisuje veřejné listiny o právních úkonech, poskytuje právní porady a provádí úkony v soudním řízení o dědictví.