Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená nemocenská.

Jedna z peněžitých dávek nemocenského pojištění. Poskytuje se zaměstnanci, který je uznán dočasně neschopným k výkonu svého zaměstnání.