Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená nasciturus.

Dítě počaté, avšak dosud nenarozené. Má právní subjektivitu (způsobilost k právům a povinnostem), jestliže se narodí živé, takže např. může zdědit majetek.