Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka vysvětluje co znamená narovnání.

Dohoda o úpravě práv, která jsou mezi účastníky sporná nebo pochybná. Dosavadní závazky účastníků tím zanikají a jsou nahrazeny novými závazky, které vyplývají z narovnání.