Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená mandátní smlouva.

Obchodněprávní smlouva, v níž se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou záležitost uskutečněním právních úkonů.