Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená konkurzní podstata.

Souhrn dlužníkova majetku podléhajícího konkurzu. Konkurzní podstatu spravuje a zpeněžuje správce jmenovaný soudem.