Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená jistota (kauce, zástava).

Peněžitá částka nebo jiná majetková hodnota, která slouží jako záruka za splnění právní povinnosti.