Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená inaugurace.

Slavnostní obřad uvedení významného statutárního orgánu do úřadu (funkce), např. na vysoké škole nástup rektora nebo děkana.