Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená hypotéka.

1. Zástavní právo, jehož předmětem je nemovitost.
2. Nemovitá věc, která je předmětem zástavního práva.