Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená grant.

Grant je peněžní částka, účelově poskytnutá ze státního rozpočtu na podporu určité vědecké nebo výzkumné činnosti. V České republice poskytuje granty Grantová agentura podle zákona o státní podpoře výzkumu a vývoje.