Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená formální právo (procesní právo).

Jedná se o souhrn právních norem, upravujících postup řízení (jednání) o právních záležitostech. Protikladem formálního práva je právo hmotné neboli materiální.