Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co to znamená existenční minimum.

V občanském soudním řádu stanovené minimum příjmů, které nepodléhá exekuci při výkonu soudního rozhodnutí o nuceném prodeji dlužníkova majetku.