Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka vysvětluje co znamená eskont.

Eskont je koupě a prodej pohledávky (cenného papíru) před datem splatnosti. Přitom se sráží úrok (diskont) za období ode dne eskontu do dne splatnosti.