Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená trestní sazba.U každého trestného činu nalezneme uvedenu trestní sazbu, která určuje, jakou maximální a minimální délku trestu lze za spáchaní daného trestného činu uložit.

To, jakou konkrétní délku trestu ze stanoveného rozmezí soud uloží, záleží na nebezpečnosti spáchaného činu, poměrech pachatele a možnostech jeho nápravy.

Řada trestných činů dále uvádí okolnosti, za kterých se při ukládání trestu použije jiná, vyšší trestní sazba.