Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená slovo nepříčetnost.


Nemůžeme mluvit o trestném činu, pokud by člověk neměl možnost posoudit následky svého jednání, nebo své jednání ovládat.

Člověk však může být potrestán za to, že se úmyslně či z nedbalosti uvedl do stavu nepříčetnosti a následně spáchal čin, který by byl jinak trestný.