Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená zákaz analogie.Není přípustné, aby se trestalo jednání v zákoně výslovně neuvedené na základě podobnosti s jiným jednáním.