Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená ztížení společenského uplatnění.Náhrada za z. s. u. bývá součástí náhrady škody na zdraví, která se poskytuje podle pracovněprávních nebo občanskoprávních předpisů.