Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená vyšší moc.Jde o neodvratitelnou událost, které nelze zabránit ani při vynaložení veškerého možného úsilí. Může jít např. o živelní pohromu.

Tato okolnost zpravidla osvobozuje dlužníka od povinnosti splnit závazek, např. nahradit škodu.