Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená vyvlastnění.Stát je oprávněn ve veřejném zájmu ze zákonného důvodu za náhradu vlastníkovu věc vyvlastnit nebo jeho vlastnické právo omezit, nelze-li účelu dosáhnout jinak.