Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená vypořádání.  1. Rozdělení zaniklého společného jmění manželů - jestliže se o vypořádání nedohodnou, provede je na návrh některého z nich soud, popř. se společné jmění považuje za vypořádané podle zásad uvedených v občanském zákoníku.
  2. Stanovení vypořádacího podílu společníka při zániku jeho účasti v obchodní společnosti.