Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená ústavní stížnost.Jde o s. adresovanou Ústavnímu soudu směřující proti nezákonnému zásahu státu do záležitosti územní samosprávy nebo do ústavně zaručených základních práv a svobod.