Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená upuštění od potrestání.Soud může upustit od potrestání pachatele méně závažného trestného činu, jestliže lze důvodně očekávat, že samo projednání věci před soudem postačí k jeho nápravě nebo jestliže soud přijme záruku za nápravu pachatele.