Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje, co znamená solventnost.Toto slovo znamená platební schopnost - tedy solventní je ten, kdo má k dispozici finanční prostředky. Opakem je insolventnost.