Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená smír.


Je to ukončení sporu dohodou sporných stran buď bez účasti soudu nebo v rámci soudního řízení (pak jde o soudní smír).