Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená manko.Jde o schodek - tedy chybějící zboží, úbytek zboží, který se většinou zjistí v rámci inventury.