Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená slovo prostoj.Jde o překážku v práci, ale na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanec nemůže konat práci např. z důvodu provozní poruchy na stroji.

Jestliže zaměstnanec prostoj nezavinil, náleží mu náhrada mzdy.