Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená propadnutí věci.Jde o trest týkající se např. věci, které bylo užito nebo která byla určena ke spáchání trestného činu.

Tento trest může soud uložit jen tehdy, jde-li o věc náležející pachateli.