Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená slovo petit v právu.Jde o nejdůležitější část žaloby. Je to přesná formulace, jakého výroku soudu se žalobce domáhá.