Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená slovo kautela.


Je to smluvně zajištěná výhrada, kterou se účastník smlouvy chrání proti eventálním nežádoucím účinkům smlouvy.