Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená slovo kasace.V opravném řízení zrušení nesprávného rozhodnutí s tím, že věc se vrací k novému projednání orgánu, který rozhodl v první instanci.

Na rozdíl od kasačního postupu při apelačním postupu v oprávném řízení vyšší orgán může původní rozhodnutí sám změnit a nahradit svým rozhodnutím.