Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka vysvětluje co je to důkazní břemeno.Důkazní břemeno je povinnost účastníka řízení dokázat určitou skutečnost.
Většinou je onou stranou žalobce.