Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka vysvětuje co znamená dubiózní pohledávka.Jde o pochybnou pohledávku, u které není jisté, zda bude uhrazena.

Dubiózní je např. pohledávka promlčená nebo obtížně dokazatelná.