Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená slovo dispens.Jde o prominutí, osvobození od předepsané náležitosti nebo podmínky.

Jako příklad si můžeme uvést výjimečné povolení nezletilé osobě uzavřít manželství.