Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka informuje co je to marné uplynutí lhůty, doby.  


Např. nárok na vrácení půjčené částky se promlčí po marném uplynutí lhůty tří let od data splatnostimarné uplynutí znamená, že po 3 roky od data splatnosti půjčky nebyla podána žaloba na vrácení půjčky (výzvy a urgence nepřerušují běh promlčecí doby).