Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Zástupce věřitelů patří mezi věřitelské orgány – v řízeních, kde je méně než 50 věřitelů, nemusí schůze věřitelů zvolit věřitelský výbor, ale může zvolit pouze jednu osobu, zástupce věřitelů. Jeho postavení je stejné jako postavení věřitelského výboru.