Počet stránek ve webu: 38.313

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Návrh na povolení oddlužení je návrhem na konkrétní způsob řešení úpadku a může být podán pouze dlužníkem. Podrobnosti o tom, jak se liší od insolvenčního návrhu, kdo ho smí za dlužníka sepsat a podat a za jakou odměnu a co musí obsahovat, naleznete v sekci Sepisovatelé návrhů.