Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Insolvenční zákon je všeobecně užívaná zkratka pro zákon č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení. Insolvenční zákon upravuje řešení úpadku dlužníka prostřednictvím soudního řízení a stanovuje způsoby řešení úpadku (konkurs, reorganizace nebo oddlužení).