Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Insolvenční zákon definuje insolvenční rejstřík jako informační systém veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se veřejně přístupný seznam, do kterého můžete nahlížet online zde.

Skládá se z několika částí:

  • seznam insolvenčních správců – tam naleznete údaje o všech insolvenčních správcích (pro Vás budou nejdůležitější zřejmě kontaktní údaje)
  • seznam dlužníků – v insolvenčním rejstříku můžete vyhledávat dlužníka podle různých kritérií (jméno, příjmení, IČO, datum narození, rodné číslo či obec)
  • insolvenční spisy v elektronické podobě – lze tak sledovat, jak se Vaše řízení vyvíjí, soud zde zveřejňuje naprostou většinu dokumentů