Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Hyperocha je přeplatek ze zpeněžení zajištěného majetku, který náleží dlužníkovi v případě, kdy hodnota zajištění spolu s veškerými náklady zpeněžení byla nižší než kupní cena.