Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Styčné místo je instituce členského státu určená příslušným ministerstvem jako zastřešující pro jednu či více oblastí sociálního zabezpečení (důchody, zdravotní pojištění atd.). Je to instituce reprezentující danou oblast v rámci jednoho státu ve vztahu k institucím ostatních států. Může to být buď instituce, která se danou agendou zabývá i vnitrostátně (např. v ČR je styčným místem pro důchody Česká správa sociálního zabezpečení), nebo je zřízena výhradně pro účely mezinárodní agendy (např. v ČR je Centrum mezistátních úhrad styčným místem pro oblast zdravotního pojištění). Styčné místo odpovídá především za vyřizování mezinárodní agendy, předávání informací mezi institucemi členských států a zajištění informovanosti občanů. Pokud osoba nebo zahraniční instituce neví, na kterou příslušnou/kompetentní instituci se ve druhém státě v konkrétní věci obrátit, může se obrátit na styčné místo v tomto státě.