Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Stránka definuje co znamená nepřímé pachatelství.


Za nepřímého pachatele se považuje návodce, podle jehož pokynů osoba trestně neodpovědná (dítě nebo duševně chorý) jedná jako pachatelův nástroj.