Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

2009 jsme koupili dům a obec nám přislíbila, že příjezdovou cestu můžeme odkoupit. V roce 2018 jsme to začali řešit a sousedka je proti, ale důvod nám neřekla. Jde o naší jedinou příjezdovou cestu. Mám strach, že si na nástěnce nevšimnu, kdyby ji obec chtěla prodat sousedce. Kdyby si koupila jen část cesty, což asi i než jsme se nastěhovali chtěla, nemohlo by k nám zajet větší auto např. složit uhlí, stavební materiál.

Budu zplnomocněn podepsat kupní smlouvu za víc spolumajitelů nemovitosti. Zmocnitelé ověřili svůj podpis na plné moci. Musím také nechat ověřit své podpisy na každé plné moci nebo stačí jen na kupní smlouvě? Děkuji, Gustav

Nedávno můj syn ze školy přišel za mnou s tím, že dostal od paní učitelky trest. Trest byl takový, že celý týden bude vždy po vyučování umývat školní záchody. Byl to trest mimochodem za to, že se díval na své spolužáky, jak odemykají záchodovou kabinku jinému spolužákovi. Chci se zeptat, jestli je to právně v pořádku.

Jsem asistent pedagoga (AP), nástup 10/2017, na dotaci od úřadu práce ÚP do 30.4.2018. Minimální mzda, celý úvazek, smlouva na veřejnoprospěšné práce (VPP). Paní ředitelka koncem února za mnou přišla s tím, že ÚP mi prodloužil smlouvu o půl roku a pak od kraje ještě do 6/2019. Na 0,75 úvazku. Pak mi oznámila, že ÚP prý mi smlouvu ještě o měsíc prodlouží.

Mám dotaz ohledně jedné osoby, se kterou žije můj strejda. Spoustu let žila jako bezdomovec a strejda se jí ujal. Bohužel už spoustu let neplatí zdravotní pojištění. Trvalé bydliště má vedené na úřadě, ale nikdo neví kde. Jestli vůbec je někde vedena. Nepracuje a nepobírá žádné peníze a peníze bere od mého strejdy.

Od roku 1995 žiji s manželem, který je občan Spojených států amerických, tedy USA. Máme 3 děti a 2009 jsem jim vyřizovala české pasy na ambasádě v Londýně. Mám pocit, že se přitom stalo, že jim dali trvalý pobyt v Brně, i přesto že jsme tam nikdy jako rodina nebydleli a já už taky ne. Na ambasádě jsem jim to říkala a paní mi řekla, že mám do formuláře napsat poslední adresu, kde jsem bydlela.

Pokud jako řidič způsobím dopravní nehodu, při které zraním pouze sám sebe, jaké budou prosím odpovědi na následující podotázky:
1) Je potřeba vždy zavolat policii, případně i záchrannou službu, už když je zranění třeba jen pocitové, např. bolest hlavy po nárazu?

Nalezená hotovost mnou odevzdána v lednu 2018 na policii. Policie má podezření, že se jedná o peníze z trestné činnosti, majitel zatím nenalezen. Prý v tomto případě nevzniká nárok na nálezné. Jak se mohu bránit? V případě, že nárok mám. Kam mám směřovat žádost o nálezné? Policii? nebo až předá policie peníze obci, tak na obec?

Měl bych dotaz na nález většího obnosu peněz v obchodním domě. Dne 9.5.2018 jsem našel v Kauflandu Olomouc větší obnos peněz (více než 50.000 Kč), kontaktoval jsem ihned Policii ČR, ale ti mi zdělili, že mám odevzdat nález na magistrát města Olomouc. Rozhodl jsem se přes facebook (800 sdílení) na vlastní pěst vypátrat člověka, který to ztratil.

Kolik činí notářský poplatek za zúžení společného jmění manželů, tedy SJM nebo za režim oddělených jmění manželů, týkající se bankovních účtů a 9 let starého automobilu (pořizovací cena 250.000 Kč) a částky na účtech cca 4.000.000 Kč. Podléhají dědictví po smrti jednoho z manželů i movité a nemovité věci přeživšího manžela nebo se vypořádává dědictví pouze po zemřelém?