Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Rád bych se zeptal, zdali je povinná příspěvková organizace zřízená městem sdělit (zařízení pro tělovýchovu), kolik zaměstnancům vyplatila odstupné za poslední dva roky podle žádosti dle zákona 106 (svobodný přístup k informacím). Děkuji za odpověď. Mario

Dotaz k šíření mých osobních údajů konkrétní fyzickou osobou, která je účastníkem řízení ve věci Návrhu na neplatnost voleb. Vztah uzavřený nemáme, jsme jen občany jednoho města. Já jsem návrh podala v 10/2018 ke Krajskému soudu. Soud rozeslal sken návrhu, včetně data narození, účastníkům řízení k vyjádření (5 volebních uskupení).

Mám otce, který trpí schizofrenií a je alkoholik. Od mládí pil, byl agresivní na matku i na nás děti i na svoje rodiče. Je 2x rozvedený. 2008 byl hospitalizován v Havlíčkově Brodě na psychiatrii z důvodu, že měl halucinace, bludy, pil, bydlel sám v domku po rodičích, který zdědil můj bratr a otec tam má věcné břemeno.

Dozvěděl jsem se, že existuje rozdíl v pojmu účinnost a platnost smluv. Rozumím tomu v použití například v pronájmech. Můj dotaz zní: Uzavírám smlouvy, kde si specifikujeme nějaké podmínky a co se děje v případě odstoupení od smlouvy (storno). Pokud nastane případ, že klient nezveřejní smlouvu v registru smluv (dle zákona) dojde po 3 měsících ke zrušení smlouvy.

Syn propadá ve třeťáku střední školy z jednoho předmětu. Ostatní známky na vysvědčení má skoro samé čtyřky. Neučí se, jen v nejnutnějších případech. Ke studiu nemá žádný vztah. Nechci ho na škole dál podporovat. Lze jej ze školy „odhlásit“, když se neučí? Mohu to udělat já, i když mu již bylo 18 let?

Zemřel mi otec. Nestýkali jsme se mnoho let. Nyní mám se sestrou zařizovat pohřeb a další věci. Nevíme, jestli máme o smrti nějak informovat matriku, zdravotní pojišťovnu, OSSZ nebo se tyto orgány o smrti mezi sebou automaticky informují na základě třeba úmrtního listu. Nevíme ani, jaké je dědictví, jestli měl závěť a kde bankovní účet. Měli bychom to proaktivně zjišťovat a někde se informovat? Děkuji za odpověď. Helena

2009 jsme koupili dům a obec nám přislíbila, že příjezdovou cestu můžeme odkoupit. V roce 2018 jsme to začali řešit a sousedka je proti, ale důvod nám neřekla. Jde o naší jedinou příjezdovou cestu. Mám strach, že si na nástěnce nevšimnu, kdyby ji obec chtěla prodat sousedce. Kdyby si koupila jen část cesty, což asi i než jsme se nastěhovali chtěla, nemohlo by k nám zajet větší auto např. složit uhlí, stavební materiál.

Budu zplnomocněn podepsat kupní smlouvu za víc spolumajitelů nemovitosti. Zmocnitelé ověřili svůj podpis na plné moci. Musím také nechat ověřit své podpisy na každé plné moci nebo stačí jen na kupní smlouvě? Děkuji, Gustav

Nedávno můj syn ze školy přišel za mnou s tím, že dostal od paní učitelky trest. Trest byl takový, že celý týden bude vždy po vyučování umývat školní záchody. Byl to trest mimochodem za to, že se díval na své spolužáky, jak odemykají záchodovou kabinku jinému spolužákovi. Chci se zeptat, jestli je to právně v pořádku.

Jsem asistent pedagoga (AP), nástup 10/2017, na dotaci od úřadu práce ÚP do 30.4.2018. Minimální mzda, celý úvazek, smlouva na veřejnoprospěšné práce (VPP). Paní ředitelka koncem února za mnou přišla s tím, že ÚP mi prodloužil smlouvu o půl roku a pak od kraje ještě do 6/2019. Na 0,75 úvazku. Pak mi oznámila, že ÚP prý mi smlouvu ještě o měsíc prodlouží.