Počet stránek ve webu: 37.465

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Moc prosím o zodpovězení těchto dotazů týkající se opatrovnictví drogově závislého syna, který má řadu duálních psychiatrických diagnóz a je ve 3. stupni invalidního důchodu, tedy ID. V příloze zasílám jmenování opatrovníka, kde jsou body, o kterých můj syn není způsobilý rozhodovat, konkrétně se mi jedná o bod: - rozhodovat o svém zdraví a léčbě, pokud jde o psychický stav.

Obracím se na Vás v záležitosti změny jména, příjmení či rodného čísla na duplikátu (opisu, stejnopisu) vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu či osvědčení o absolvování vzdělávacího programu pořádaného vysokou školou aj. , jelikož toto není vysokoškolským zákonem regulováno a v praxi vysoké školy změnu neprovádí a vydávají duplikáty dokladů s daty, která byla aktuální ke dni ukončení studia.

Rád bych se Vás zeptal, zda jsem povinen s sebou kromě řidičského průkazu mít také občanský průkaz v případě, že řídím vozidlo a zastaví mě policisté. Četl jsem, že občanský průkaz není povinnost a policisté by měli mít možnost ověřit mou totožnost i jinak a nemohou mě za to, že nemám občanský průkaz při řízení, nijak pokutovat. Děkuji a přeji příjemný den, Andreas

Ráda bych se zeptala jestli je možné poskytnout dotaci, v rámci zemědělství a chování zvířat, pokud je na majitele zvířat podáno trestní oznámení pro krádež. Případně zda by ji musel vrátit pokud mu již byla poskytnuta. Díky Lada

Jedna osoba o mně zveřejnila nepravdivou informaci na sociální síti. Policie mě nyní prověřuje pro domnělou činnost co tam o mně napsali. To, že jde o nepravdu, ale pomluvu, což je i trestný čin, neřeší. Mohu se nějak bránit? Podával jsem trestní oznámení, ale pak jsem se ptal na Policii a prý to nijak neřešili, nedostalo to ani číslo jednací.

Narazil jsem při koupi budovy, respektive při jejím financování z hypotéky na problém. Jedná se o bývalý rodinný dům, který majitel drobně upravil a vzniklo tam 5 bytových jednotek. To způsobilo, že na katastru je nyní dům zapsán jako bytový dům.

Při ověřování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u řidičů nad 65 let je řidiči vydán papírový posudek o zdravotní způsobilosti, který potvrzuje jeho zdravotní způsobilost, a kterým se následně prokazuje při policejních kontrolách. Jde mi nyní o tyto 2 otázky:

Můžete nám prosím poradit, zda lze na úspěšně žalované MZ ČR a vydaný rozsudek Městského soudu v Praze, který žalovaný nesplnil přes 5 stížností (je to 6 měsíců od doručení rozsudku), podat exekuci nebo platební rozkaz anebo nějakou extra sankci, aby žalovaný vydal nejen peníze, ale také zcela klíčové informace? V příloze posílám rozsudek.

Po odvysílání v TV, zastavení řidiče Celní správou. Řidič vezl pouze cca 60 kg masa, drůbeže.
https://budejovice.idnes.cz/maso-morske-plody-bez-dokladu-kontrola-veterinarni-sprava-celni-urad-12o-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180219_155119_budejovice-zpravy_mm1

Jak řešit případy, kdy prohlášení vlastníka SVJ (vložené do katastru nemovitostí v roce 1999) neodpovídá dnes (01.03.2018) platným zákonům a proto ani upraveným stanovám dle NOZ. Např.: