Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Moc prosím o zodpovězení těchto dotazů týkající se opatrovnictví drogově závislého syna, který má řadu duálních psychiatrických diagnóz a je ve 3. stupni invalidního důchodu, tedy ID. V příloze zasílám jmenování opatrovníka, kde jsou body, o kterých můj syn není způsobilý rozhodovat, konkrétně se mi jedná o bod: - rozhodovat o svém zdraví a léčbě, pokud jde o psychický stav.

Nejlépe to vykreslí současný stav, který řeším velmi často: Syn je intoxikovaný a já sháním rychle pomoc v léčebnách a nebo detoxech, ovšem téměř vždy slýchám není místo a nebo je termín daleko. Situace jsou velmi psychicky náročné, syn se dožaduje jít ven za drogou, domlouvání ani zákazy nepomáhají. Často slýchám rady typu, nechte ho jít, ať si šáhne na dno apod. Několikrát, když jsem volala RZS, tak mi ho jen na pár hodin strčili na záchytku a pustili domů ve stejném stavu v jakém ho tam přivezli, dokonce i s pořezanou rukou. Stížnosti nepomáhají. Otázka zní: co se stane, když ho doma neudržím, z domu uteče a něco mu stane? A nebo mi rupnou nervy a vyhodím ho a něco se mu stane? Budu za to, že se mu něco stane zodpovědná? Můžu si to dovolit ho vyhodit, když už to nemůžu psychicky vydržet a nikdo mi ho nikam nevezme? Jsem zoufalá, napadlo mě někdy, jak by to řešili opatrovníci určené státem na Magistrátech? Děkuji, Zita

ODPOVĚĎ:
Vámi popsaný problém je bohužel chybou celého systému. Syn je pouze omezený ve svéprávnosti, a to v bodech, které jsou uvedeny v soudním rozhodnutí. Nejste zodpovědná za to, že se rozhodne odejít, dokonce nejste ani povinna k tomu, abyste mu zajišťovala bydlení. Určitě je to velmi těžká situace a zkoušela jste různé varianty, ale nevím, zda jste nezkoušela jej umístit v nějakém zařízení, které je pro tyto účely zařízeno, zda pobíráte příspěvek na péči či nikoliv a zda by nebylo možno ho umístit event. v nějakém domově s pečovatelskou službou. Pokud by se rozhodl odejít, má na to právo a Vy nemáte ani právo ani povinnost mu bránit. A jak uvádím výše, nejste jako opatrovník povinna ani k tomu, aby u Vás bydlel. To ale pravděpodobně skončí na ulici a stejně se k Vám vrátí, pokud ho nepřijme nějaké zařízení, které je ale samozřejmě vždy placené.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Rozsah péče opatrovníka o opatrovaného - odpovědnost, co vše musí zajistit a do jaké míry o něj musí pečovat?