Počet stránek ve webu: 38.009

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Od města jsme koupili pozemek na stavbu rodinného domu. Nad naším pozemkem jsou ještě dva pozemky města, které zatím město neprodalo. Při koupi pozemku bylo v zápise z veřejného zastupitelstva uvedeno, že inženýrské sítě a příjezdovou cestu vybudujeme a pak povrch i sítě předáme městu.

Jeden ze zastupitelů se dokonce ptal, kde vyvedeme cestu a manžel mu do plánku zakreslil k hranici našeho pozemku. Když jsme nato později poukazovali, tak nám bylo řečeno, že ostatní zastupitelé pochopili, že vybudujeme inženýrské sítě a komunikaci k těm dvěma městským pozemkům. Pozemek byl bez inženýrských sítí, cca 29-30m vzdálený od místní komunikace. K pozemku vede louka, kterou vlastní město. V kupní smlouvě a katastru máme uvedenou jízdu a chůzi po městském pozemku, který vede k našemu pozemku. Na daném zastupitelstvu se schvaloval prodej pouze našeho pozemku a schválil se. O dvou dalších pozemcích nebylo jednáno a dodnes nejsou prodány. Pozemek jsme dostali za 1.000 Kč za m2. Když jsme požádali o výjimku ze stavební uzávěry, která se zde povoluje, nám bylo řečeno, že výjimku ze stavební uzávěry dostaneme v případě, že podepíšeme s městem smlouvu o spolupráci, kde bude uvedeno, že přivedeme ke dvou městským pozemkům, které se nacházejí nad naším pozemkem inženýrské sítě a vybudujeme k nim také komunikaci. Tak prý to zastupitelé pochopili, když jsme pozemek kupovali a bylo řečeno, že vybudujeme inženýrské sítě a komunikaci, a vše předáme městu. Proto jsme prý dostali pozemek pouze za 1.000 Kč za m2. My jsme ale byli v domnění, že vybudujeme inženýrské sítě a cestu k našemu pozemku, vždyť o dvou dalších se vůbec nejednalo a ani nebylo uvedeno, že přivedeme cestu a inženýrské sítě k dvěma městským pozemkům. V daném městě, jak jsme se před prodejem informovali, prodávali městské pozemky za 1.250 - 1.400 Kč za m2 s inženýrskými sítěmi, z čehož jsme usoudili, že cena bez inženýrských sítí za 1.000 Kč je v pořádku a ne že ještě budeme budovat inženýrské sítě a komunikaci k jejich pozemkům, zřejmě aby se zvedla kupní cena městských pozemků. Chtěla bych požádat o radu, zda je nějaká možnost se tomuto vydírání z města nějak bránit. Lze na této skutečnosti vůbec zamítnout výjimku ze stavební uzávěry, když povolení výjimky podle našeho názoru neohrožuje sledovaný účel. Stavbou našeho rodinného domu nijak nebráníme prodeji zbylých pozemků nebo vybudování příjezdové cesty? Příjezdová cesta k dvěma dalším pozemkům stejně povede po městském pozemku. Děkuji, Silva

ODPOVĚĎ:
Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území a dobu trvání stavební uzávěry, popřípadě podmínky pro povolení výjimek.
Územní opatření o stavební uzávěře vydává v přenesené působnosti rada obce. Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území a dobu trvání stavební uzávěry, popřípadě i podmínky pro povolení výjimek. Příslušná rada může na žádost povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat.
Předně je tedy podstatné, zda opatření o uzávěře vymezuje podmínky pro povolení výjimek. Pokud ano, je možné udělit výjimku jen v případě splnění takových podmínek.
Dále je nezbytné vycházet z účelu stavební uzávěry, kterým je zachování dotčeného území z hlediska stavebního po přechodnou dobu pro účely budoucího využití (tak i rozhodnutí sp. zn. 5 Ao 2/2011-30). Na výjimku není právní nárok, nicméně i tak by mělo rozhodnutí o zamítnutí vycházet z důvodů předvídaných, tzn. pokud dojde k zamítnutí, nemělo by to být z toho důvodu, který není v rozporu se stavební uzávěrou (nelze argumentovat důvody, které nesouvisí). Což se pravděpodobně stalo i ve Vašem případě. Můžete se obrátit na soud ve správním soudnictví a domáhat se zrušení rozhodnutí. Dále můžete podat podnět k nadřízenému krajskému úřadu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může si obec, město klást podmínky pro udělení výjimky ze stavební uzávěry?