Počet stránek ve webu: 37.737

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Článek pojednává poněkud obsáhleji o vzniku a zániku plné moci, stejně jako o její platnosti. Dále také objasňuje kdo je zmocnitel a kdo je zmocněnec. Zachycuje také situace, kdy zmocněnec překročí rámec plné moci a jak se poté postupuje.

Obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně dřevěné boudy, kterou soused umístil cca 45cm od našeho plotu. Jedná se o stavbu cca 2 metry vysokou, cca 2metry širokou a asi 1,20 hlubokou. Sousedova parcela je min 4x větší než ta naše a přesto veškeré práce (včetně sváření apod.) provádí vždy těsně u našeho plotu. Protože na druhé straně své parcely přistavuje, obávám se, aby tato narychlo zbitá bouda nesloužila i jako suché wc pro dělníky.

Chci podat návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům u mého otce, protože pije hodně alkohol a bere si nezřízeně půjčky, řídí pod vlivem alkoholu automobil atd. Je zbavena osoba způsobilosti zpětně? Maruška.

Text definuje pojem právnická osoba.

V polovině prosince loňského roku zemřela moje matka. Bylo zahájeno dědické řízení a zaevidován veškerý majetek, vstupující do dědictví. Jako jediný syn zůstavitelky jsem současně jediným dědicem (účastníkem řízení). Majetek zůstavitelky byl notářem zahrnut následovně:

Návrh na vklad do katastru nemovitostí se od 1.1. 2013 mění. Začnou fungovat podle nových zákonných podmínek. V čem jsou hlavní změny?

Jak se počítá výška plotu. Od jakého místa. Je to včetně základů? Je to ta část, která je nad úrovní terénu? Pakliže ano, v případě různých úrovní sousedních pozemků - počítá se od toho spodního, nebo od toho horního pozemku. Pakliže zaklady plotu vystupují nad úroveň terénu, pak je to jak? A má vliv zda je plot v majetku horního nebo spodního souseda? Děkuji, Miloš

Definice, skutková podstata a sankce:

Chtěla bych vědět, zda existuje nějaký předpis či norma, která podle váhy nebo věku dítěte určuje, kdy dítě už smí použít podsedák. Děkuji, Gabriela

Nejčerstvější informace 2018: