Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Měla jsem dopravní nehodu (moje vina) - lehkou bez zranění, ale pojišťovna, u které jsem 12 let (povinné ručení), škodu poškozenému sice zaplatila, ale na to konto jsem dostala dopis, ve kterém mi pojišťovna oznamuje, že z důvodu plnění, které musela poskytnout ukončuje moji smlouvu k poslednímu dnu téhož měsíce. Je takovýto postup v souladu s právem pojišťovny? Děkuji, Otýlie

07/2014 koupen pozemek, nelze stavět – nutnost územní studie 2x. Obec (starosta) slíbil pomoc, pokud přes náš pozemek zokruhuje obecní vodovod (nemáme smlouvu ani věcné břemeno, povolení ústně, jaro 2015 hotovo). Starosta najal projektanta na studii. Od té doby hotova 1 studie 12/2017.

Rád bych se zeptal, zdali je povinná příspěvková organizace zřízená městem sdělit (zařízení pro tělovýchovu), kolik zaměstnancům vyplatila odstupné za poslední dva roky podle žádosti dle zákona 106 (svobodný přístup k informacím). Děkuji za odpověď. Mario

Dotaz k šíření mých osobních údajů konkrétní fyzickou osobou, která je účastníkem řízení ve věci Návrhu na neplatnost voleb. Vztah uzavřený nemáme, jsme jen občany jednoho města. Já jsem návrh podala v 10/2018 ke Krajskému soudu. Soud rozeslal sken návrhu, včetně data narození, účastníkům řízení k vyjádření (5 volebních uskupení).

Mám otce, který trpí schizofrenií a je alkoholik. Od mládí pil, byl agresivní na matku i na nás děti i na svoje rodiče. Je 2x rozvedený. 2008 byl hospitalizován v Havlíčkově Brodě na psychiatrii z důvodu, že měl halucinace, bludy, pil, bydlel sám v domku po rodičích, který zdědil můj bratr a otec tam má věcné břemeno.

Dozvěděl jsem se, že existuje rozdíl v pojmu účinnost a platnost smluv. Rozumím tomu v použití například v pronájmech. Můj dotaz zní: Uzavírám smlouvy, kde si specifikujeme nějaké podmínky a co se děje v případě odstoupení od smlouvy (storno). Pokud nastane případ, že klient nezveřejní smlouvu v registru smluv (dle zákona) dojde po 3 měsících ke zrušení smlouvy.

Syn propadá ve třeťáku střední školy z jednoho předmětu. Ostatní známky na vysvědčení má skoro samé čtyřky. Neučí se, jen v nejnutnějších případech. Ke studiu nemá žádný vztah. Nechci ho na škole dál podporovat. Lze jej ze školy „odhlásit“, když se neučí? Mohu to udělat já, i když mu již bylo 18 let?

Chtěl bych začít podnikat jako OSVČ, předpokládaný příjem mám zajištěný na částku 8.000 Kč měsíčně pro jednu společnost. K tomuto příjmu budu pobírat výsluhový příspěvek ve výši 16.000 Kč měsíčně. Zajímá mě v jaké částce budu platit odvody na sociální a zdravotní pojištění z podnikání. Podnikání bude v poskytování tělovýchovných a sportovních službách. Děkuji za Vaši odpověď. Klement.

Dle stavebního povolení SP ze dne 12.9.1996 prováděl funkci technického dozoru manžel (stavební technik) sám na naší stavbě - Rekonstrukce verandy a mansardy. Nyní máme kolaudaci a místní stavební úřad nám oznámil, že vzhledem k tomu, že stavební povolení bylo vydáno 1996, bude kolaudace provedena dle zákona č. 50/1976 Sb a že bude požadovat ke kolaudačnímu řízení podklady uvedené v podmínkách stavebního povolení ze dne 12.9.1996.

Vlastním společně se sousedem pozemek okolo domu rozdělen ideální polovinou. Naše vztahy nejsou ideální a on se rozhodl, že si postaví dřevěný přístřešek pro auto. Mohu tomu prosím nějak zabránit nebo počkat až postaví a potom podat žalobu na vyklizení? Děkuji. S pozdravem Kevin