Počet stránek ve webu: 37.507

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Článek pojednává poněkud obsáhleji o vzniku a zániku plné moci, stejně jako o její platnosti. Dále také objasňuje kdo je zmocnitel a kdo je zmocněnec. Zachycuje také situace, kdy zmocněnec překročí rámec plné moci a jak se poté postupuje.

Obracím se na Vás s prosbou o radu ohledně dřevěné boudy, kterou soused umístil cca 45cm od našeho plotu. Jedná se o stavbu cca 2 metry vysokou, cca 2metry širokou a asi 1,20 hlubokou. Sousedova parcela je min 4x větší než ta naše a přesto veškeré práce (včetně sváření apod.) provádí vždy těsně u našeho plotu. Protože na druhé straně své parcely přistavuje, obávám se, aby tato narychlo zbitá bouda nesloužila i jako suché wc pro dělníky.

Chci podat návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům u mého otce, protože pije hodně alkohol a bere si nezřízeně půjčky, řídí pod vlivem alkoholu automobil atd. Je zbavena osoba způsobilosti zpětně? Maruška.

Text definuje pojem právnická osoba.

V polovině prosince loňského roku zemřela moje matka. Bylo zahájeno dědické řízení a zaevidován veškerý majetek, vstupující do dědictví. Jako jediný syn zůstavitelky jsem současně jediným dědicem (účastníkem řízení). Majetek zůstavitelky byl notářem zahrnut následovně:

Návrh na vklad do katastru nemovitostí se od 1.1. 2013 mění. Začnou fungovat podle nových zákonných podmínek. V čem jsou hlavní změny?

Jak se počítá výška plotu. Od jakého místa. Je to včetně základů? Je to ta část, která je nad úrovní terénu? Pakliže ano, v případě různých úrovní sousedních pozemků - počítá se od toho spodního, nebo od toho horního pozemku. Pakliže zaklady plotu vystupují nad úroveň terénu, pak je to jak? A má vliv zda je plot v majetku horního nebo spodního souseda? Děkuji, Miloš

Definice, skutková podstata a sankce:

Nejčerstvější informace 2018: 

Ze statistických informací poslední doby víme, že oddlužení je zatím nejvyužívanějším nástrojem nového insolvenčního zákona. Není to jistě proto, že by to byl nástroj ideální, ale spíše proto, že přináší zcela nový způsob, kterým lze řešit nepodnikatelský úpadek. A snad právě pro onu novost přináší oddlužení nemalé množství otázek, jejichž zodpovězení je pro snadné fungování nové regulace potřebné. Tato stránka nabízí jakýsi návod jak se oddlužit.