Počet stránek ve webu: 38.281

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Jestliže se dcera provdá, musím nadále platit výživné? Zdenek


ODPOVĚĎ:
Pokud dítě (potomek), které se připravuje na budoucí povolání a jemuž je rodič povinen přispívat na výživu, uzavře manželství, předchází vyživovací povinnost na manžela, manželku potomka (tedy toho, koho si bere).